Visioner for folkebibliotekernes fremtid med kunstig intelligens

Bugge Holm Hansen og Sofie Hvitved, Instituttet for Fremtidsforskning samt Emil Eggert Scherrebeck, programleder for CB-temasporet Borgeren i den digitale transformation.

Kick-off: Hvad er mulighederne og udfordringerne omkring AI. Der er behov for at skabe national samling og retning, refleksion og samtale om de store forandringer, vi står midt i og overfor med kunstig intelligens.

På Bibliotekspolitisk Topmøde er der kick off for en national visionsproces for folkebibliotekernes foretrukne fremtid med kunstig intelligens. Alle inviteres med til at forme visionen gennem en række workshops i maj og juni. På dagen udgives desuden det Fremtidsbrief, som den videre visionsproces bygger på.

Bag processen står en partnerkreds bestående af Centralbibliotekerne, Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen, Det Digitale Folkebibliotek og KOMBIT. Arbejdet finansieres af Centralbibliotekerne i regi af temasporet Borgeren i den digitale transformation. Instituttet for Fremtidsforskning faciliterer processen og udarbejder processens to publikationer, Fremtidsbriefet og Visionspapiret.

Læs mere om visionsprocessen på Centralbibliotekernes hjemmeside. Her kan du også følge med i alle de begivenheder, der indgår i processen.

Bugge Holm Hansen

Sofie Hvitved

Emil Eggert Scherrebeck